Анонси
 
 
 

 
Плани заходів

Назад

2023

План заходів з проведення в Чернігівській області Всеукраїнської інформаційної акції "16 днів проти насильства" з 25 листопада по 10 грудня 2023 року

2022

План заходів з проведення в Чернігівській області Всеукраїнської інформаційної акції "16 днів проти насильства " з 25 листопада по 10 грудня 2022 року 

2021

План заходів з проведення в Чернігівській області Bceyкраїнської інформаційної компанії "16 днів проти насильства " з 25 листопада по 10 грудня 2021 року

2020

План заходів 2020 пpoведення в oблacтi Bceyкраїнської акції _16 днів проти насильства

2019

План_заходів щодо реалізації Національного плану дій «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року у Чернігівській області

План заходів з проведення в області Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня 2018 року.

План заходів з проведення в області Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня 2016 року

 

TIJIAH 3AXOtrIB 3 rpoBeAeHHq e tlepuiriecsrcifi o6.nacri BceyrpaTHcrroi inQopvrauifinoi rcamnauii > s 25 rucronaAa no 10 rpyAHn 2021 poKy

Назад