Анонси
 
 
 

 
Нормативна база

Назад

 

Міжнародні законодавчі та нормативно-правові акти

Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 

Пекінська Платформа Дій та Пекінська декларація, прийняті на четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок у м. Пекін 15 вересня 1995 року

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року

Національні законодавчі та нормативно-правові акти

Закон України від 15 квітня 2021 р. № 1401-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною»

Закон України від 6.09.2012 р. № 5207-VI «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Закон України від 6.09.2018 р. № 2523-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях»

Закон України від 8.09.2005 р. N 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Постанова КМУ від 7 червня 2017 р. № 390 «Про Урядового уповноваженого
з питань гендерної політики»

Постанова КМУ від 11 квітня 2018 р. № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»

Постанова КМУ від 28 листопада 2018 р. № 997 «Питання проведення гендерно-правової експертизи»

Постанова КМУ від 2 вересня 2020 р. № 784 «Про утворення Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Постанова КМУ від 9 жовтня 2020 р. № 930 «Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

Розпорядження КМУ  від 5 квітня  2017 р. № 229-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»

Розпорядження КМУ від 5 вересня 2018 р. № 634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»

Розпорядження КМУ від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року»

Розпорядження КМУ від 16 вересня 2020 р. № 1128-р «Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної рівності»

Розпорядження КМУ від 2 грудня 2020 р. № 1517-р «Питання збору даних для моніторингу гендерної рівності»

Розпорядження КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності»

Розпорядження КМУ від 12 серпня 2022 р. № 752-р «Про схвалення Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року та затвердження операційного плану з її реалізації на 2022-2024 роки»

 

Назад