Анонси
 
 
 

 
Законодавство про доступ до публічної інформації

Назад

Законодавство про доступ до публічної інформації

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 21.10.2015

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації» та КМУ Постанови "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних 835/2015".

На виконання цього Закону Президент України підписав укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.06.2019 № 345 "Про затвердження розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 03 липня 2019 р. за №38/1298)

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію

1. До службової інформації в Департаменті сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації належить така інформація:

  •  що міститься в документах Департаменту сім'ї, молоді та спорту, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Департаменту або здійснення ним контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
  • стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документи, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф “для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України від 13.01.2011 №2939-VI “Про доступ до публічної інформації”.

 

 

Назад

 
15 Лютого 2021 15:48