Анонси
 
 
 

 
План роботи на квартал

Назад

2024 рік

План на I квартал 2024 року

2023 рік

План на IV квартал 2023 року

План на III квартал 2023 року

План на II квартал 2023 року

План на I квартал 2023 року

2022 рік

План на I квартал 2022 року

План на IV квартал 2022 року

2021 рік

План на I квартал 2021 року
План на IІ квартал 2021 року
План на IІІ квартал 2021 року
План на IV квартал 2021 року

2020 рік

План на I квартал 2020 року
План на IІ квартал 2020 року
План на IІІ квартал 2020 року
План на IV квартал 2020 року

2019 рік

Пропозиції до плану на I квартал 2019 року
Пропозиції до плану на IІ квартал 2019 року
План на IІІ квартал 2019 року
План на IV квартал 2019 року

2018 рік
Пропозиції до плану на I квартал 2018 року.
Пропозиції до плану на II квартал 2018 року
Пропозиції до плану на III квартал 2018 року
План на IV квартал 2018 року

2017 рік
Пропозиції до плану на I квартал 2017 року.
Пропозиції до плану на II квартал 2017 року
Пропозиції до плану на III квартал 2017 року
Пропозиції до плану на ІV квартал 2017 року

2016 рік
Пропозиції до плану на I квартал 2016 року
Пропозиції до плану на II квартал 2016 року
Пропозиції до плану на III квартал 2016 року
Пропозиції до плану на IV квартал 2016 року

Назад