Анонси
 
 
 

 
Порядок доступу до публічної інформації

Назад

Порядок доступу до публічної інформації Департамента сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації ( в тому числі електронною поштою), реєструються в установленому порядку особою, відповідальною за діловодство в Департаменті. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і заповнений за формою (додається).

  • Запити, оформлені неналежним чином ( без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст.19 Закону України “ Про доступ до публічної інформації”), не розглядаються.
  • Залежно від змісту запиту, він направляється заступникам директора Департаменту, начальникам відділів (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в установленому порядку і надсилається адресату. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
  • Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
  • У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя та свободи особи, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.
  • У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку, Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації може продовжити строк запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
  • У разі, коли Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Департамент, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст.22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, у задоволенні запиту на інформацію відмовляється, про що заявник повідомляється письмово.

 ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію

1. До службової інформації в Департаменті сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації належить така інформація:

  •  що міститься в документах Департаменту сім'ї, молоді та спорту, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані напряму з розробкою діяльності Департаменту або здійснення ним контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
  • стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документи, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф “для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України від 13.01.2011 №2939-VI “Про доступ до публічної інформації”.

Назад