Анонси
 
 
 

 
Порядок доступу до публічної інформації

Назад

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (далі-Департамент).

2. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Департаменту, розміщена на офіційному вебсайті https:// https://dsms.cg.gov.ua/

3. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи Департаменту в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом:

1) надсилання на поштову адресу - проспект Миру, 14, м. Чернігів, 14000;

2) надсилання на електронну адресу - [email protected];

3) за телефоном – 067-281-43-00.

4. Письмовий запит може бути подано як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, що додається і яка розміщена на офіційному вебсайті Департаменту в рубриці «Доступ до публічної інформації». Форму запиту на інформацію можна отримати в кабінеті 208 у приміщенні Департаменту за адресою: проспект Миру, 14, м. Чернігів, 14000.

 5. Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання письмового запиту.

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до кабінету 208 у приміщенні Департаменту, в робочий час з 09-00 до 17-30 (обідня перерва: з 13-00 до 13-30), вихідні дні: субота, неділя.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник відділу з питань управління персоналом Департаменту, зазначивши в запиті власне ім’я та прізвище, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

9. У разі якщо запитувач інформації подає запит по телефону, його має оформити працівник відділу з питань управління персоналом Департаменту шляхом заповнення відповідної форми, або в довільній формі, обов'язково повідомивши особі, яка подає запит власне ім'я та прізвище.

10. У випадку, коли запитувач інформації звертається з проханням зробити виписки, сфотографувати, скопіювати, сканувати, записати на будь-які носії інформації тощо документи чи їх копії, таке прохання оформлюється як запит на інформацію із зазначенням переліку запитуваних документів. Розпорядник інформації протягом терміну, встановленого чинним законодавством, готує запитувані документи згідно із переліком та запрошує запитувача для роботи з ними у місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Департаменту, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

12. Департамент надає відповідь на запит на інформацію у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

13. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь настає не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

14. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

15. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, починаючи з 11 сторінки.

Про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється наказом Департаменту в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі, якщо Департамент не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

16. Департамент має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) Департамент не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком, відповідно до пункту 15 цього Порядку;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

 ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію

1. До службової інформації в Департаменті сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації належить така інформація:

  •  що міститься в документах Департаменту сім'ї, молоді та спорту, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані напряму з розробкою діяльності Департаменту або здійснення ним контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
  • стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документи, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф “для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України від 13.01.2011 №2939-VI “Про доступ до публічної інформації”.

Назад