Анонси
 
 
 

 
Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Назад

Відповідно до частини 4 статті 38 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» рішення посадових осіб обласної державної адміністрації можуть бути оскаржені: Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, до суду.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» акти облдержадміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

Накази керівників управлінь, відділів та інших структурних облдержадміністрації, в тому числі Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

Порядок підготовки документів до суду залежить від того, що стало предметом та підставами подання позову та регламентується відповідно: 1. Кодексом адміністративного судочинства України . 2. Господарським процесуальним кодексом України . 3. Цивільним-процесуальним кодексом України . Оскарження рішень, дій чи бездіяльності сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Рішення, дії чи бездіяльність Департаменту облдержадміністрації можуть бути оскаржені до директора Департаменту, облдержадміністрації або суду.

Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов`язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 
7) інші рішення, дії чи бездіяльність облдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Департаменту або її посадових осіб до суду здійснюється відповідно до "Кодексу адміністративного судочинства України" .

Назад

Назад

Назад